top of page

שאלון בירור צרכי לקוח

לאחר שבחרנו את מנהל התיקים שלנו אנחנו עוברים לשלב הבא שאלון בירור צרכי לקוח.

שאלון זה הנו חובה לכל תיק מנוהל השאלון קיים בכל בתי ההשקעות לעתים בגרסאות מעט שונות תפקידו של השאלון הוא להתאים לנו את אופן ניהול ההשקעות ולכן יש להתייחס ברצינות לשאלון.

השאלון מורכב ממספר חלקים:

חלק ראשון בעיקרו פרטים אישיים של בעל החשבון

חלק שני אפיון מצבו הכלכלי של בעל החשבון

 

חלק שלישי שאלות הנוגעות להעדפת הסיכון של בעל התיק ולאופן ניהול ההשקעות הרצוי.

 

אז למה צריך לשים לב בשאלון ?

1. שכל התשובות שלנו מתאימות לרמת הסיכון שרצינו לדוגמה אנחנו רוצים תיק שרק ירוויח מעל 10% בשנה אבל בסיכון נמוך... תיק זה כמובן לא קיים כיום ולכן חשוב להתאים את הציפיות שלנו .

2. לעיתים לחברות ניהול התיקים ישנן חברה אחות שהיא חברת חיתום במקרה זה יבקשו מאיתנו לחתום על סעיף המאפשר עסקאות עם גוף קשור סעיף זה לעתים בעייתי ולא חובה לחתום עליו מומלץ להיוועץ בגורם שאינו תלוי בחברה.

3. ניירות בסיכון גבוה- גם סעיף זה בדרך כלל מצריך חתימה נפרדת מומלץ להיוועץ במנהל התיקים לגבי הסעיף. 

4. דמי ניהול - דמי הניהול בתיק יהיו ברמה השנתית וישולמו כל חודש הסכום כאן משמעותי לתשואת התיק ולכן מומלץ "להתווכח" על דמי הניהול וכמובן לשים לב שהם כוללים מע"מ.

5. ביטול ההסכם - בעיקרון הלקוח יכול לבטל את ההסכם בכל עת יש לשים לב שלא כתוב אחרת 

bottom of page