top of page

ניהול תיקי השקעות          

תשואת תיקים מנוהלים ינואר 2019

לאחר שבחרנו מנהל תיקים והתחלנו לעבוד נרצה לדעת האם התשואות בתיק המנוהל שלנו טובות.

כיום לא ניתן לקבל ממנהלי התיקים תשואות של כלל התיקים ולכן אנו ננסה להשוות את התיק שלנו למדדי יחס.

מדדי היחס שלנו מורכבים מהמדדים הבסיסיים ביותר בשוק במידה ויש הפרש גדול בין מדד היחס לתיק המנוהל יש צורך בבדיקה פרטנית יותר מאחר וייתכן שמנהל התיקים משקיע בנכסים השונים ממדד היחס.

‏‏jan19.JPG

במידה וברצונכם לקבל מדד יחס המותאם אישית לתיק ההשקעות שלכם אנא פנו אלינו.

* תשואת מדדי היחס הן אינדיקציה בלבד כל תיק עשוי להיות שונה ולכן יתכנו סטיות ממדדי היחס 

bottom of page